لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر نیست در دلت که دلم خون کنی ز رشک


گر نیست در دلت که دلم خون کنی ز رشک

با غیر خنده کردن و سویم نظاره چیست ؟

 

حضوری قمیسخنم به دیگران و به تو صحبتم نهانی


سخنم به دیگران و به تو صحبتم نهانی

همه یار رهگذار و تو حریف بزم جانی

 

حضوری قمیای مست غرور با خودآ نیک ببین


ای مستِ غرور! با خودآ نیک ببین

کز بهر که خاطرِ که می‌رنجانی؟

 

حضوری قمی