لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مرا به سوی تو جز عشق بی حساب مباد


مرا به سوی تو جز عشق بی حساب مباد

چرا که ماحصل رنج بی حساب منی

 

حسین منزویافسانه ها میدان عشاق بزرگند


افسانه‌ها میدان عشاق بزرگند

ما عاشقان کوچک بی‌داستانیم

 

حسین منزویجز همین در به در دشت و صحاری بودن


جز همین در به در دشت و صحاری بودن

ما به جایی نرسیدیم ز جاری بودن

 

حسین منزویمن عاشق خود توام ای عشق و هر زمان


من عاشق خود توام ای عشق و هر زمان

نامی زنانه بر تو نهادم بهانه را

 

حسین منزویدریای شور انگیز چشمان تو زیباست


دریای شور انگیز چشمان تو زیباست

آنجا که باید دل به دریا زد همین جاست

 

حسین منزویچون موریانه بیشه ی ما را ز ریشه خورد


چون موریانه بیشه‌ی ما را ز ریشه خورد

کاری که کرد تفرقه با ما تبر نکرد

 

حسین منزوی