لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گویند مردمان که به میخانه ها مرو


گویند مردمان که به میخانه‌ها مرو

این‌ها حکایتی است که باید شنید و رفت

 

حاجی گیلانی