لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مرا که زار بباید گریستن بر خویش


مرا که زار بباید گریستن بر خویش

ببین نهایت بی غیرتی که می‌خندم

 

حاتم کاشانی