لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گویند قیامتی و دیداری هست


گویند قیامتی و دیداری هست

ای کاش که امروز قیامت بودی

 

انسی سیاه دانی