لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یک دم که با توام به سوی من نظر مکن


یک دم که با توام به سوی من نظر مکن

سیرت ندیده‌ام ز خودم بی خبر مکن

 

امیر همایون