لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نمی گویم چه کردی با دل من چون نمی خوانند


نمی‌گویم چه کردی با دل من چون نمی‌خوانند

تمام نوحه خوانان گاه بعضی از مقاتل را

 

اعظم سعادتمند