لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چون رشته ی تسبیح ز دست گریزم


چون رشته‌ی تسبیح ز دست تو گریزم

زاهد، من محنت زده سوراخ به سوراخ

 

اثر شیرازی