لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شدت غفلت ما بود که مقصد زایید


شدت غفلت ما بود که مقصد زایید

همه‌ی راه طلب بود نمی‌دانستیم

 

محمد سهرابی
9 ژانویه 2017