لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شادی ام با دیگران است و غمم سهم خودم


شادی‌ام با دیگران است و غمم سهم خودم

باغ انگورم که در درد خماری مانده‌ام

 

حسین جنتی
6 ژانویه 2017