لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سیاست نیست اسرار نهان با دوستان گفتن


سیاست نیست اسرار نهان با دوستان گفتن

بسا پیک امین در جامه‌ی جاسوس برگردد

 

حسین جنتی
6 ژانویه 2017