لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سر خوش ز سبوی غم پنهانی خویشم


سر خوش ز سبوی غم پنهانی خویشم

چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم

 

در بزم وصال تو نگویم ز کم و بیش

چون آینه خو کرده به حیرانی خویشم

 

لب باز نکردم به خروشی و فغانی

من محرم راز دل طوفانی خویشم

 

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی

عمریست پشیمان ز پشیمانی خویشم

 

از شوق شکرخند لبش جان نسپردم

شرمنده‌ی جانان ز گران جانی خویشم

 

بشکسته‌تر از خویش ندیدم به همه عمر

افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم

 

هر چند امین، بسته‌ی دنیا نیم اما

دلبسته‌ی یاران خراسانی خویشم

 

سید علی خامنه‌ای
9 جولای 2015