لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سرگران با غیر و با خود مهربان میخواهمت


سرگران با غیر و با خود مهربان می‌خواهمت

پیش از این با من چه سان بودی؟ چنان می‌خواهمت

 

شرف جهان قزوینی
29 جولای 2018