لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سخنی بگوی با من که چنان اسیر عشقم


سخنی بگوی با من که چنان اسیر عشقم

که به خویشتن ندارم ز وجودت اشتغالی

 

سعدی
16 ژوئن 2018