لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سجاده نشین با وقاری بودم


سجاده نشین با وقاری بودم

بازیچه‌ی کودکان کویم کردی

 

مولوی
7 فوریه 2017