لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ز پرسشت دلم از کار رفت و می ترسم


ز پرسشت دلم از کار رفت و می‌ترسم

که بر غرور حمل کنی بی‌زبانی را

 

صیدی تهرانی
14 آگوست 2015