لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ز وعده تو دلم مضطرب چنان شد باز


ز وعده‌ی تو دلم مضطرب چنان شد باز

که هرگز از تو فریبی نخورده پنداری

 

صبوری تبریزی
2 آگوست 2018