لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ز صدرم راند یار از آستان هم


ز صدرم راند یار، از آستان هم

زمین گرید به حالم، آسمان هم

 

متاع سنگ طفلان را به کویش

خریدارم اگر باشد گران هم

 

قراری نیست رنگ شادی و غم

بهار این چمن دیدم، خزان هم

 

کجا بفروشم این دل را که دارم

ز داغش مهر و از زخمش نشان هم

 

زمین گیرم به کویش، برنخیزم

نشیند بر سرم گر آسمان هم

 

به خون تشنه است ترک چشمش ای دل

مشو ایمن اگر بخشد امان هم

 

ز شست یار تیری داشتم چشم

نصیب دشمنان گردید آن هم

 

ز خوش مژگان و خوش دنباله چشمی

به جانم می‌رسد خنجر، سنان هم

 

مرا این ناله مخصوص قفس نیست

که می‌نالیدم اندر آشیان هم

 

نمی‌دانم چه بد کردم که آن شوخ

سبک بگذشت از من، سرگران هم

 

نوآموز جفا طفلی ولیکن

ز دستت پیر می‌نالد، جوان هم

 

ز من واقف به آن بی‌درد گویی

چو دل بردی ببر این نیم جان هم

 

واقف لاهوری
11 سپتامبر 2015
مرتبط با: ، ، ،