لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم


ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم

سفر تو کردی و من در جهان غریب شدم

 

محتشم کاشانی
21 آوریل 2018