لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ز دست ما اگر پابوس خوبان بر نمی آید


ز دست ما اگر پابوس خوبان برنمی‌آید

همین دولت که خاک پای ایشانیم بس ما را

 

هلالی جغتایی
3 می 2017