لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ز خود هر چند بگریزم همان در بند خود باشم


ز خود هر چند بگریزم همان در بند خود باشم

رم آهوی تصویرم، شتاب ساکنی دارم

 

واعظ قزوینی
21 ژوئن 2016