لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زیبا زیاد اگر چه خداوند آفرید


زیبا زیاد اگر چه خداوند آفرید

اما مرا برای تو در بند آفرید

 

من مثل چای تلخ و تو شیرین شبیه قند

ما را خدا به نیت پیوند آفرید

 

تنها به این دلیل که تنها خدا یکی است

در آینه برای تو مانند آفرید

 

بی‌شک تو را برای کسانی که در زمین

تصویری از بهشت بخواهند آفرید

 

تا دور باشد از تو تمام گزندها

روزی تو را اواسط اسفند آفرید

 

محمد رفیعی
9 جولای 2015