لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زمستان نیز رفت اما بهارانی نمیبینم


زمستان نیز رفت اما بهارانی نمی‌بینم

بر این تکرار در تکرار، پایانی نمی‌بینم

 

فاضل نظری
20 مارس 2017