لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زلف او دستم کشیدی روی گرداندی ز من


زلف او دستم کشیدی، روی گرداندی ز من

شکوه از لیل و نهار ناموافق می‌کنم

 

واقف لاهوری
11 سپتامبر 2015