لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زبان تا چند دست و پا زند در عرض مطلب ها


زبان تا چند دست و پا زند در عرض مطلب‌ها

خوشا محشر که می‌آید ز دست و پا سخن گفتن

 

تنهای قمی
17 سپتامبر 2015