لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زاهد نکند گنه که قهاری تو


زاهد نکند گنه که قهاری تو

ما غرق گناهیم که غفاری تو

 

رفیعی کاشانی
12 جولای 2015