لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

روز وصل است تو در کشتن من تیغ مکش


روز وصل است تو در کشتن من تیغ مکش

که شب هجر، خیال تو مرا خواهد کشت

 

هلالی جغتایی




5 دسامبر 2018