لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

رفیق اهل غفلت هر که شد از کار می افتد


رفیق اهل غفلت هر که شد از کار می‌افتد

چو پایی خفت پای دیگر از رفتار می‌افتد

 

غنی کشمیری
27 مارس 2016