لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

رشکی آن روز که می‌رفت ز دنیا میگفت


رشکی آن روز که می‌رفت ز دنیا می‌گفت:

ای فلک یار مرا یار که خواهی کردن ؟

 

رشکی همدانی
23 ژانویه 2019