لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دیوان ما و خود را مفکن به روز محشر


دیوان ما و خود را مفکن به روز محشر

در عذر خشم بیجا یک بوسه‌ی بجا ده

 

صائب تبریزی
28 جولای 2017