لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت


دل که از ناوک مژگان تو در خون می‌گشت

باز مشتاق کمانخانۀ ابروی تو بود

 

حافظ
18 اکتبر 2017