لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دل ندانم ز خدنگ که به خون خفت ولی


دل ندانم ز خدنگ که به خون خفت ولی

این قدر هست که مژگان تو خون آلود است

 

یغما جندقی
12 جولای 2015