لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دل خوشم با غزلی تازه همینم کافی است


دل‌خوشم با غزلی تازه همینم کافی‌ست

تو مرا باز رساندی به یقینم کافی‌ست

 

قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو ؟

گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی‌ست

 

گله‌ای نیست من و فاصله‌ها همزادیم

گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی‌ست

 

آسمانی تو در آن گستره خورشیدی کن

من همین قدر که گرم است زمینم کافی‌ست

 

من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه

برگی از باغچه‌ی شعر بچینم کافی‌ست

 

فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز

که همین شوق، مرا خوب‌ترینم کافیست

 

محمدعلی بهمنی
9 جولای 2015