لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دلی کز درد عشق آگاه شد راحت چه می داند


دلی کز درد عشق آگاه شد راحت چه می‌داند ؟

نمی‌گنجند در یک چشم با هم، خواب و بیداری

 

واعظ قزوینی
11 ژوئن 2016