لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دلم بردی و رفتی و نگفتی


دلم بردی و رفتی و نگفتی

که من بی جان و دل کی زنده مانم

 

اسیری لاهیجی
21 ژانویه 2018