لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دست رقیب داشت به دست آن نگار مست


دستِ رقیب داشت به دست آن نگار مست

خندان ز من گذشت و مرا گریه داد دست

 

امیر نورالله
19 جولای 2018