لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دستم نمی رسد که به دست آورم تو را


دستم نمی‌رسد که به دست آورم تو را

ماییم و هر دمی غم از دست دادنی

 

مرتضی لطفی
6 مارس 2017