لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در چنگ میله بال و پرم را شناختم


در چنگ میله بال و پرم را شناختم

افسوس در قفس هنرم را شناختم

 

گم کرده بودم این بدن پاره پاره را

از داغ بی کسی، جگرم را شناختم

 

چون کفش کهنه بی کس و تنها مرا گذاشت

روز نیاز همسفرم را شناختم

 

بانگ انا الحقم همه جا را گرفته بود

بالای دار، قدر سرم را شناختم

 

آن دم زدن ز مردی و مردانگی گذشت

تا زیر بار دل، کمرم را شناختم

 

سیمرغ کو که باز در این دشت پر غبار

در خاک و خون تن پسرم را شناختم

 

یک روز مثل آینه، یک روز مثل آه

این گونه روح در به درم را شناختم

 

حسین جنتی
6 ژانویه 2017
مرتبط با: ، ، ،