لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در مستی از دهان تو گفتار بی حجاب


در مستی از دهان تو گفتار بی حجاب

حوری است بی نقاب ز جنت برآمده

 

صائب تبریزی
29 جولای 2017