لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در ساحت بلندش پامال جلوه اش باش


در ساحت بلندش پامال جلوه‌اش باش

این نکته را به بزمش من از حنا شنیدم

 

محمد سهرابی
25 مارس 2017