لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در زیر چرخ سعی به جایی نمیرسد


در زیر چرخ سعی به جایی نمی‌رسد

در تنگنای بیضه چه بیهوده پر زنم ؟

 

صائب تبریزی
12 جولای 2017