لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در تقلای عبادت غافل از مقصد شدیم


در تقلای عبادت غافل از مقصد شدیم

از سفر واداشت ما را توشه‌ی سنگین ما

 

فاضل نظری
23 مارس 2017