لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در این زمان که خمارم مطیع من میباش


در این زمان که خمارم مطیع من می‌باش

چو مست گشتم از آن پس در اختیار توام

 

مولوی
24 دسامبر 2018