لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دایم ستیزه با دل افگار میکنی


دایم ستیزه با دل افگار می‌کنی

با لشکر شکسته چه پیکار می‌کنی؟

 

ای وای اگر به گریه‌ی خونین برون دهم

خونی که در دلم تو ستمکار می‌کنی

 

شرمنده نیستی که به این دستگاه حسن

دل می بری ز مردم و انکار می‌کنی ؟

 

یوسف به خانه روی ز بازار می‌کند

هر گه ز خانه روی به بازار می‌کنی

 

چشم بدت مباد، که با چشم نیم‌خواب

بر خلق ناز دولت بیدار می‌کنی

 

یک روز اگر کند ز تو آیینه رو نهان

رحمی به حال تشنه دیدار می‌کنی

 

رنگ شکسته را به زبان احتیاج نیست

صائب عبث چه درد خود اظهار می‌کنی؟

 

صائب تبریزی




2 اکتبر 2016
مرتبط با: ، ، ،