لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دارد بت من با همه کس گوشه ی چشمی


دارد بت من با همه کس گوشه‌ی چشمی

چون شمع که مخصوص کسی نیست نگاهش

 

رفیع مشهدی
22 ژانویه 2016