لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خوش آن که به رویت نظری داشته باشد


خوش آن که به رویت نظری داشته باشد

یا از سر کویت گذری داشته باشد

 

او را به جفا این همه بد نام مسازید

شاید که وفا هم قدری داشته باشد

 

ناصح چه دهی پند که از دیدن خوبان

من صبر ندارم دگری داشته باشد ؟

 

لب تشنه‌ی تیغم نخورم آب بقا را

ترسم به مزاجم ضرری داشته باشد

 

در هر قدمی همچو جرس زار بنالد

آن کس که چو دل همسفری داشته باشد

 

تا صبح شدن تاب ندارم، چه کنم ؟ آه

گیرم شب هجران سحری داشته باشد

 

خوبان نکنند این همه بیداد به عاشق

این شهر اگر دادگری داشته باشد

 

آن شوخ به شمشیر ستم آب ز(….) داد

از تشنگی من خبری داشته باشد

 

از داغ ستم تجربه‌ی غیر مفرمای

او کیست که چون من جگری داشته باشد

 

بارد به سرش، سنگ ز دیوار و ز در نیز

با سنگ‌دلان هر که سری داشته باشد

 

واقف لاهوری
15 آگوست 2015
مرتبط با: ، ، ،