لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خود را به در صومعه گم کرده ام امروز


خود را به درِ صومعه گم کرده‌ام امروز

امید که در گوشه‌ی میخانه‌ی بیابم

 

طالب آملی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷