لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خواستم شرح کنم با تو دل خونین را


خواستم شرح کنم با تو دل خونین را

جگرم در دهن آمد که مرا نیز بگو

 

محمد سهرابی
11 ژانویه 2017