لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خواب آنچنان گرفته که باید سوال کرد


خواب آنچنان گرفته که باید سوال کرد

ما را کدام صاعقه بیدار می‌کند ؟

 

مصطفی محدث خراسانی
12 جولای 2015