لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خمید پیکرم از انتظار و جان به لب آمد


خمید پیکرم از انتظار و جان به لب آمد

قدح به یاد تو کج کرده‌ام بیا که نریزد

 

بیدل دهلوی
28 جولای 2017